Železnice


Električna varnost za signalizacijske sisteme in vozni park

Na področju železnic se dnevno srečujemo z izjemno zahtevnimi logističnimi nalogami. Te so tako nadzor vlakov visokih hitrosti, zgradba železniške proge ali različni sistemi oskrbe z električno energijo kot tudi težki transporti nevarnih snovi. Vendar, kljub vsem časovnim pritiskom ima nekaj absolutno prednost: varnost potnikov.

Ključni element za nemoten prevoz je zagotoviti električno varnost. To velja tudi za postavljalnice, signalne naprave, operativne zgradbe, tunele in mostove, ter za vozni park kot so lokomotive in vagoni.

Sistemske rešitve Bender nadzirajo železniška električna postrojenja in naprave in na ta način vnaprej zagotavljajo potrebne informacije, preden pride do kritičnih obratovalnih stanj.Tipične aplikacije

Neozemljeni sistemi napajanja z električno energijo
Nadzor izolacije, na primer:
 • postavljalnice in signalne naprave
 • nadzor napetosti omrežja na železniških prehodih
 • električna varnost v predorih v primeru nesreče
 • napajanje sistema za neprekinjeno samodejno upravljanje premikanja vlaka

Nadzor v porabnikov in električnih instalacij v breznapetostnem stanju:
 • gretje kretnic
 • nadzor električnega omrežja lokomotiv

Ozemljeni sistemi napajanja z električno energijo
 • Nadzor diferenčnega toka / toka napake
 • Nadzor središčne točke ozemljitve
 • Nadzor v smislu DGUV predpisov 3 (BGV A3)

na/v:
 • železniških postajah
 • operativnih in upravnih zgradbah
 • računalniških centrih
 • signalne naprave in postavljalniceDownload: Electrical safety in railway technology