Nafta, plin


Aplikacije za aktivno preprečevanje škode pri črpanju nafte in plina

Učinkovito, varno in ekološko črpanje ter predelava teh surovin ima v industriji nafte in plina visoko prioriteto. Seveda je pri tem potrebno računati z vnetljivimi plini, tekočinami in paro, kar pomeni tudi povečano tveganje za nastanek požara. To postavlja visoke zahteve za električno varnost na vseh navedenih področjih, ne samo za proizvodni proces.

Bender ponuja celostne rešitve za električno varnost na kopnem in na morju.
Uspešno izvajanje teh zapletenih nalog smo dokazali v številnih projektih, v zahtevnih lokalnih razmerah, po vsem svetu.


Download: Electrical safety for ships, mobile and fixed offshore platforms