Proizvodnja strojev in opreme


Večja varnost strojev s popolnim nadzorom stanja

V strojegradnji se zahtevajo varni in sočasno visoko produktivni koncepti strojev. To vključuje tudi zanesljivo oskrbo z električno energijo znotraj stroja. Zato je najboljši pogoj izgradnja neozemljenega sistema napajanja (IT-sistemi) z nadzorom izolacije. Za ozemljene sisteme napajanja strojev so na razpolago sistemi za nadzor diferenčnega toka (RCMS) kar je tudi ena izmed rešitev za preventivno varnost.