Podatkovni centri


Visoka razpoložljivost pri oskrbi z električno energijo v računalniških centrih

Odgovorni v računalniških centrih se nenehno soočajo z izzivom zagotavljanja nemotene oskrbe z električno energijo. Celo zelo kratka prekinitev, v milisekundah, ima lahko resne posledice. Ključen vidik tega ni le zaščita z ustreznimi UPS-i, ampak tudi pravilna izgradnja strukture omrežja in izključna uporaba TN-S sistema.

Poleg tega je pomembno, da je ustrezno stanje novih električnih instalacij potrebno vzdrževati na dolgi rok, saj ima lahko že nenamerna premostitev med N in PE vodnikom za posledico nepojasnjene motnje. Podobno problematična je lahko obremenitev omrežja s harmoniki, ki jih generirajo sodobni porabniki. Preobremenjen nevtralni vodnik N in s tem povezana nevarnost požara ali elektromagnetske motnje niso neznanke.